Обласний комунальний заклад

«Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини»

18.01.2019 Засідання Консультативної ради

Головна » Інформаційне меню » Консультативна рада » 18.01.2019 Засідання Консультативної ради

 

Засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Управлінні культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації 18.01.2019


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

         1. Розгляд пропозицій щодо внесення / невнесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (далі – Реєстр) об’єктів культурної спадщини за видом: історичний, за категорією: місцевого значення, які розташовуються на території Дергачівського р-ну, м. Харкова, та включені до списків (переліків) пам’яток історії та культури відповідно до Закону Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури» (пп. 1-11 переліку об’єктів культурної спадщини, складеного за результатами перегляду списків (переліків) пам'яток історії та культури, передбачених пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня 2004 року №2245-IV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» (далі – Перелік)).

 

         2. Розгляд пропозицій щодо внесення / невнесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини за видом: історичний, за категорією: місцевого значення, які розташовуються на території Вовчанського р-ну та включені до списків (переліків) пам’яток історії та культури відповідно до Закону Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури» (пп. 12-14 Переліку).

 

         3. Розгляд пропозицій щодо внесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини за видом: археологічний, за категорією: місцевого значення, які розташовуються на території Вовчанського району та включені до списків (переліків) пам’яток історії та культури відповідно до Закону Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури» (пп. 15-19 Переліку). За результатами інвентаризації.

 

         4. Розгляд пропозиції щодо можливості занесення / незанесення до Реєстру пам’ятки історії місцевого значення: Будинок, в якому працювали Всеукраїнські з’їзди Рад, з’їзди і конференції КП(б)У і ЛКСМУ, з’їзди комнезамів України за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Благовіщенська, 28.

 

         5. Розгляд питання щодо доопрацювання матеріалів стосовно визначення площі та меж колишнього хутора «Затишок» (с. Сподобівка, Шевченківський район), де мешкав український драматург М. Л. Кропивницький.

 

         6. Розгляд пропозицій щодо внесення об’єктів археологічної спадщини, що розташовуються на території Вовчанського району до Переліку об’єктів культурної спадщини.

 

         7. Різне.

 

ПИТАННЯ ПЕРШЕ


         Ознайомлено присутніх із пропозицією щодо внесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини за видом: історичний, за категорією: місцевого значення, які розташовуються на території Дергачівського р-ну (п. 1-9 Переліку) та з пропозицією щодо невнесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини, які розташовуються на території  м. Харкова (п. 10-11 Переліку) (Додаток 1).

 

УХВАЛИЛИ:

 

         1. Порушити клопотання перед Міністерством культури України (далі – Міністерство) про занесення об’єктів відповідно до пп. 1-9 Переліку до Реєстру як пам’яток: за видом – історичний, за категорією – місцевого значення.

         2. Порушити клопотання перед Міністерством про незанесення об’єктів культурної спадщини відповідно до пп. 10-11 Переліку до Реєстру.

 

ПИТАННЯ ДРУГЕ


         Ознайомлено присутніх із пропозицією щодо внесення до Реєстру об’єкта культурної спадщини за видом: історичний, за категорією: місцевого значення, який розташовується на території Вовчанського р-ну (п. 12 Переліку) та з пропозицією щодо невнесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини, які розташовуються на території Вовчанського р-ну (п. 13-14 Переліку) (Додаток 1).

 

УХВАЛИЛИ:

 

         1. Порушити клопотання перед Міністерством про занесення об’єкта відповідно до п. 12 Переліку до Реєстру як пам’ятку: за видом – історичний, за категорією – місцевого значення.

         2. Порушити клопотання перед Міністерством про незанесення об’єктів культурної спадщини відповідно до пп. 13-14 Переліку до Реєстру.

 

ПИТАННЯ ТРЕТЄ


         Ознайомлено присутніх з із пропозицією щодо внесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини за видом: археологічний, за категорією: місцевого значення, які розташовуються на території Вовчанського р-ну (п. 15 – 19 Переліку) (Додаток 1).

 

УХВАЛИЛИ:

 

         Порушити клопотання перед Міністерством про внесення об’єктів до Реєстру як пам’яток: за видом – археологічний, за категорією – місцевого значення.

 

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ


         Ознайомлено присутніх з пропозицією щодо можливості занесення / незанесення до Реєстру пам’ятки історії місцевого значення: Будинок, в якому працювали Всеукраїнські з’їзди Рад, з’їзди і конференції КП(б)У і ЛКСМУ, з’їзди комнезамів України за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Благовіщенська, 28.

         Відзначено аварійний стан будівлі та загрозу саморуйнування. Зазначено, що у вказаній будівлі знаходився театр-цирк Муссурі. Висловлено думку щодо необхідності його збереження, зважаючи на архітектурні елементи, а також на важливі історичні події, які відбувалися у будинку. Зазначено помилковість позбавлення вказаної будівлі статусу пам’ятки архітектури в 2005 році.

         Внесено пропозицію наразі не включати до Реєстру як об’єкт, пов'язаний з діяльністю КП(б)У. Також запропоновано зацікавленим в історії існування будівлі дослідити її історичну та культурну значимість.

 

УХВАЛИЛИ:

 

         Порушити клопотання перед Міністерством про невнесення об’єкта – Будинок, в якому працювали Всеукраїнські з’їзди Рад, з’їзди і конференції КП(б)У і ЛКСМУ, з’їзди комнезамів України за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Благовіщенська, 28 до Реєстру як пам’ятку: за видом – історичний, за категорією – місцевого значення у зв’язку незадовільним технічним станом та втратою предмету охорони.

 

ПИТАННЯ П'ЯТЕ


         Представлено присутнім результати наукового дослідження щодо визначення меж об’єкта культурної спадщини – колишній хутір «Затишок», де мешкав М.Л. Кропивницький. Відзначено, що визначити реальні межі розташування об’єкта не вдалося, та запропоновано не вносити вказаний об’єкт до Переліку об’єктів культурної спадщини.

 

УХВАЛИЛИ:

 

         Не вносити вказаний об’єкт культурної спадщини – колишній хутір «Затишок», де мешкав М.Л. Кропивницький, до Переліку об’єктів культурної спадщини.

 

ПИТАННЯ ШОСТЕ


         Ознайомлено присутніх із пропозицією щодо внесення до Переліку об’єктів культурної спадщини 15 об’єктів за видом: археологічний, та пропонованою  категорією: місцевого значення, які розташовуються на території Вовчанського р-ну (п. 1 – 15 Переліку об’єктів культурної спадщини) (Додаток 2). Запропоновано присвоїти нумерацію об’єктам археологічної спадщини, що мають ідентичні назви, з метою уникнення плутанини у майбутньому.

 

УХВАЛИЛИ:

 

         1. Присвоїти нумерацію об’єктам археологічної спадщини, що мають ідентичні назви.

         2. Порушити клопотання перед Міністерством про внесення об’єктів до Переліку об’єктів культурної спадщини як пам’яток: за видом – археологічний, за пропонованою категорією – місцевого значення.

 

РІЗНЕ


         Запропоновано Управлінню культури і туризму ХОДА як органу охорони культурної спадщини звернутися до власників (користувачів) об’єктів культурної спадщини, які були розглянуті на засіданні Консультативної ради, щодо приведення території пам’яток до належного стану.

         Запропоновано долучити громадські організації до загального контролю над утриманням пам’яток історії, що пов’язані із подіями Другої світової війни.