Обласний комунальний заклад

«Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини»

Про центр

Головна » Про центр
          ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» (далі – Центр) створено згідно з розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 25.11.2003 р. № 414 шляхом виділення відділу охорони пам’яток культури із складу Харківського історичного музею.
          Центр є спеціалізованим комунальним закладом, основною метою якого є наукова, методична та практична діяльність, спрямована на наукове дослідження, пошукові роботи, облік, збереження, надання консультацій, популяризацію об'єктів культурної спадщини за видами: археологічні, історичні, монументального мистецтва.

 

Основні завдання Центру:


·                проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з виявлення, обліку, інвентаризації, охорони, збереження, популяризації об'єктів культурної спадщини;
·                участь у плануванні та координації науково-дослідної і охоронної роботи на території Харківської області у галузі охорони культурної спадщини;
·                участь у здійсненні нагляду за станом і режимом використання пам'яток та зон їх охорони;
·                участь у здійсненні нагляду за всіма видами робіт, що проводяться на пам'ятках в зонах охорони і на землях історико-культурного призначення, а також нагляд за роботами, що можуть внести зміни у стан пам'яток.

Функції Центру:


·               бере участь у здійсненні контролю за виконанням законодавства України у сфері охорони культурної спадщини;
·               бере участь у підготовці матеріалів для подання пропозицій Центральному органу охорони про занесення/незанесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
·               бере участь у підготовці матеріалів для подання пропозицій Центральному органу охорони про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України та Списку охоронюваних археологічних територій України;
·               бере участь у розгляді матеріалів щодо проведення робіт на пам’ятках;
·               за дорученням органу охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації, бере участь у розгляді містобудівної документації, документації із землеустрою;
·              сприяє в забезпеченні юридичним і фізичним особам доступу до інформації про пам’ятки, у тому числі оцифрованих даних шляхом розміщення матеріалів на відповідних вебсторінках;
·              проводить наукові дослідження та бере участь у підготовці матеріалів для визначення меж територій пам’яток місцевого значення, їхніх зон охорони;
·              здійснює виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційної продукції, збірок, видань та інших друкованих матеріалів про об’єкти культурної спадщини;
·              за дорученням Управління культури і туризму здійснює нагляд за режимом збереження і порядком використання пам’яток, їхніх територій, зон охорони;
·              здійснює інвентаризацію об’єктів культурної спадщини;
·              бере участь у виготовленні, складанні і передачі Центральному органу охорони наукової документації з описами та фотофіксацією об’єктів культурної спадщини;
·              бере участь в розробці відповідних програм охорони об’єктів культурної спадщини;
.              бере участь та надає пропозиції з підготовки матеріалів для погодження Управлінням культури і туризму відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини;
.              бере участь у підготовці матеріалів для надання дозволів Управлінням культури і туризму на проведення робіт на пам'ятках, їхніх територіях, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини та зонах охорони;
.              бере участь та надає пропозиції з підготовки матеріалів для видання Управлінням культури і туризму розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток, припинення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених з центральним органом охорони культурної спадщини програм та проєктів, або з відхиленням від них;
.              розглядає, проводить науковий аналіз та надає пропозиції для підготовки матеріалів для погодження Управлінням культури і туризму відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
.              бере участь у підготовці матеріалів для укладення/переукладення Управлінням культури і туризму охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини, контролює виконання зобов’язань;
.              організовує та проводить конференції, семінари, круглі столи, вебінари тощо;
.              розробляє облікову документацію на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини за видами: історії, археології, монументального мистецтва;
.              проводить роботу з популяризації пам’яток, роботу над Харківським томом багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України», з видання профільної літератури, підготовку видань про об’єкти культурної спадщини за адміністративно-територіальним поділом тощо);
.              бере участь у підготовці матеріалів для забезпечення належної діяльності Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Управлінні культури і туризму;
.              здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України у сфері охорони культурної спадщини.