Обласний комунальний заклад

«Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини»

Новий Порядок обліку об’єктів культурної спадщини: наскільки дієвою буде пропонована схема?

Головна » Новини » Новий Порядок обліку об’єктів культурної спадщини: наскільки дієвою буде пропонована схема?
Новий Порядок обліку об’єктів культурної спадщини: наскільки дієвою буде пропонована схема?

         На виконання вимог п. 5 Порядку визначення категорії пам’яток, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 452, 13 червня 2019 року на офіційному сайті Міністерства культури України для обговорення був розміщений Проект Порядку обліку об’єктів культурної спадщини (далі – Порядок).
         Детальне вивчення зазначеного документа фахівцями викликало велике занепокоєння подальшою ситуацією щодо обліку та збереження культурного надбання. На думку фахівців, розробником вказаного Порядку не в повному обсязі враховано чинне пам’яткоохоронне законодавство та сучасну дієву систему обліку пам’яток, яка сформувалась на місцях.
         В запропонованому проекті документа ігнорується визначене Законом ключове поняття захисту пам’ятки – предмет охорони об’єкта культурної спадщини. Відсутність чітко визначеного предмету охорони містить в собі можливість певних «маніпуляцій» щодо належності окремих складових пам’ятки до її самої.
        Зазначеним Порядком скасовується інститут обов’язкового колегіального розгляду Консультативними радами питань щодо рекомендацій про надання чи навпаки позбавлення статусу пам’ятки того чи іншого об`єкта, що в свою чергу може породжувати корупційну складову.
        Даний Порядок повністю і суттєво змінює систему обліку пам’яток, головною вимогою якої є наявність у складі певних наукових установ осіб, які мають науковий ступінь доктора філософії в галузі музеєзнавства, пам’яткознавства, архітектури чи історії. Слід також зазначити, що станом на сьогодні робота в сфері охорони культурної спадщини є одним із найменш оплачуваних видів діяльності в Україні. Згідно з єдиною тарифною сіткою, посадовий оклад у переважної більшості фахівців нижчий за мінімальну заробітну плату, що робить досить примарною перспективу залучення до даного напряму роботи фахівців зі ступенем доктора філософії.
         Окремим пунктом слід зазначити, що пропоновані Порядком форми облікової документації не містять в собі позицій щодо детального опису об’єкта та предмета його охорони, які є ключовими.
         Крім зазначеного, викликає занепокоєння вимога щодо повторного виготовлення облікової документації на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини, незважаючи на те, що облікова документація була виготовлена у відповідності до вимог діючого порядку, але вже декілька років перебуває в Міністерстві на розгляді. Її повторне виготовлення призведе до затягування процесу включення об’єктів до Реєстру, необґрунтованого навантаження на бюджет, повторного здійснення інвентаризації об’єктів культурної спадщини, які вже було проінвентаризовано. Дана вимога, на нашу думку, суперечить поняттю дії законодавства в часі. На сьогодні кількість облікової документації, про яку йде мова, і яка перебуває на розгляді в Міністерстві культури України, тільки по Харківській області сягає 1260 од.
         І це далеко не кінець тих «проти», які вказують, що зазначений нормативний акт не готовий до прийняття в даній редакції, підлягає кардинальному доопрацюванню або підготовці взагалі нового.
         Зауваження до вказаного Порядку у своєму зверненні до Міністерства окреслив і орган охорони культурної спадщини Харківської обласної державної адміністрації.
         Також хотілося б відзначити, що фахівці у сфері охорони культурної спадщини Харківщини вже залучились до процесу розробки нового Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, проект якого найближчим часом буде направлено до Міністерства.
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Також хотілося б відзначити, що фахівці у сфері охорони культурної спадщини Харківщини вже залучились до процесу розробки нового Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, проект якого найближчим часом буде направлено до Міністерства.